Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

£15.75

Navy knife pleat skirt

Stitched down pleats

Zip and button fastening

Teflon finish

65% Polyester / 35% Viscose

 

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Age 6/7

£15.75

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Age 8/9

£15.75

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Age 9/10

£15.75

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Age 11/12

£15.75

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Age 12/13

£15.75

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Waist 22" Length 18"

£18.25

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Waist 24" Length 18"

£18.25

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Waist 24" Length 20"

£18.25

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Waist 26" Length 20" (Ladies Size 8)

£18.25

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Waist 28" Length 20" (Ladies Size 10)

£18.25

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Waist 30" Length 20" (Ladies Size 12)

£21.00

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Waist 30" Length 22" (Ladies Size 12)

£21.00

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Waist 32" Length 20" (Ladies Size 14)

£21.00

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Waist 34" Length 20" (Ladies Size 16)

£21.00

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Waist 36" Length 20" (Ladies Size 18)

£21.00

Navy Senior Stitch Down Pleated Skirt

Waist 38" Length 20"

£21.00

School Uniform Shop